Giới thiệu | Tin tức - Dịch vụ


Xe thu gom rác

Giá

Xe thu gom rác

Xe thu gom rac bang nhua khung thep
Xe thu gom rac bang nhua khung thep
Xe thu gom rac bang nhua khung thep
Xe thu gom rac bang nhua khung thep
6.884.350
Mã hàng: TCBB110B
Xe thu gom rác bằng tôn 400 lít
Xe thu gom rác bằng tôn 400 lít
Xe thu gom rác bằng tôn 400 lít
Xe thu gom rác bằng tôn 400 lít
3.048.540
Mã hàng: HVU30A19
Xe thu gom rác bằng tôn
Xe thu gom rác bằng tôn
Xe thu gom rác bằng tôn
3.220.470
Mã hàng: HVU30A27
mỗi trang
Định hướng giảm xuống
Tin tức dịch vụ