Giới thiệu | Tin tức - Dịch vụ


Xe phục vụ bàn

Giá

Xe phục vụ bàn

Xe đẩy 3 tầng đa năng có kèm 2 khay
2.586.100
Mã hàng: HB94R0Z4
Xe đẩy thức ăn 3 tầng inox
3.361.600
Mã hàng: HB94I0Z3
mỗi trang
Định hướng giảm xuống
Tin tức dịch vụ