Giới thiệu | Tin tức - Dịch vụ


Xe dọn vệ sinh

Xe dọn vệ sinh

xe vắt móp đôi khung inox 34 lít
3.081.043
Mã hàng: HBXN0Z343
xe vắt móp đơn 32 lít
1.413.500
Mã hàng: HBXN0G32
2.145.000
Mã hàng: HB93N7D2
Xe vắt móp đôi 34 lít
1.858.450
Mã hàng: HBXN0Z341
Xe vắt móp đơn 20 lít màu vàng
Xe vắt móp đơn 20 lít màu xanh lá
xe vắt móp đơn 20 lít màu xanh da trời
987.360
Mã hàng: HBXN0D201
mỗi trang
Định hướng giảm xuống
Tin tức dịch vụ