Giới thiệu | Tin tức - Dịch vụ


Thùng rác y tế

Giá

Thùng rác y tế

Thùng rác nhựa 240 lít màu vàng cho y tế
957.000
Mã hàng: EPTN5G11
Thùng rác nhựa 50 lít màu vàng
447.480
Mã hàng: ERTN5G60
mỗi trang
Định hướng giảm xuống
Tin tức dịch vụ