Giới thiệu | Tin tức - Dịch vụ


Thùng rác nhựa HDPE

Thùng rác nhựa HDPE

660.000
Mã hàng: EPTN5N04
660.000
Mã hàng: EPTN5K04
660.000
Mã hàng: EPTN5D04
Thùng rác nhựa 120 lít màu vàng
Thùng rác nhựa 120 lít y tế màu vàng
660.000
Mã hàng: EPTN5G04
660.000
Mã hàng: EPTN5F04
Thùng rác nhựa 240 lít màu ghi
957.000
Mã hàng: EPTN5K11
Thùng rác nhựa 240l xanh lá cây
957.000
Mã hàng: EPTN5F11
Thùng rác nhựa 50 lít màu vàng
447.480
Mã hàng: ERTN5G60
Thùng rác nhựa 50 lít màu xanh da trời
Thùng rác nhựa 50 lít màu xanh lá
447.480
Mã hàng: EPTN5F60

Giá liên hệ

Mã hàng: HBTN5D041
Thùng rác nhựa 660 lit
Thùng rác nhựa hdpe 660 lít
4.840.000
Mã hàng: EPTN5D29
Thùng rác nhựa hdpe 80 lít
Thùng rác nhựa hdpe 80 lít
Thùng rác nhựa hdpe 80 lít
679.250
Mã hàng: EPTN5F80
mỗi trang
Định hướng giảm xuống
Tin tức dịch vụ